/Files/images/Пси2.JPGСоціальний захист та психологічний супровід
учасників освітнього процесу

Напрями роботи психологічної служби

- діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
- профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
- корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
- навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
- консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
- зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
- просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

/Files/images/sp_1.jpg


УВАГА! Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів та соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"


Метою конкурсу є виявлення та поширення кращого досвіду, оптимізація інноваційної діяльності працівників психологічної служби, підвищення професійної компетентності, якості програм, реалізації творчого потенціалу, престижності професії практичних психологів та соціальних педагогів. Конкурс проводитиметься щорічно на засадах відкритості, прозорості та гласності.

Номінацією у 2023-2024 н.р. є "Корекційні програми".НА ДОПОМОГУ ПРАЦІВНИКАМ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ (науково-методичні посібники):

/Files/images/_ПОСІБНИК 1.jpg

Методичні рекомендації «НЕБЕЗПЕЧНІ КВЕСТИ ДЛЯ ДІТЕЙ: ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ» Заг. ред. Ковальчук Л.Г., Левченко К.Б. Методичні рекомендації, 2017
Книга містить рекомендації щодо запобігання втягненню дітей у небезпечні квести. Надається інформація про шляхи реагування в разі виявлення таких випадків. Окрему увагу приділено особливостям здійснення такої роботи в різних цільових аудиторіях: серед педагогічних працівників, батьків, дітей.

/Files/images/_2018_4/147.jpg

Методичні рекомендації для педагогів ЗДО"Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей", 2016

Видання містить опис актуальних викликів для розвитку дітей дошкільних навчальних закладів, які пов’язані з адаптацією до нових умов, переживанням стресових ситуацій та травматичним досвідом. У книзі висвітлено рекомендації для педагогів з формування готовності до роботи в екстремальних умовах, організації сприятливого психологічного мікроклімату підтримки, наведено основні питання просвіти для батьків (зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб) щодо допомоги дитині в подоланні психотравматичних подій, стану надмірного психічного напруження і втрати,прийоми ефективного впливу на поведінку дитини та її адаптації до нового місця проживання. Подано програми занять і тренінгів, вправи з окресленої тематики.

/Files/images/_2018_5/4785.jpg ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОТРАВМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Автори: Музиченко І.В., Ткачук І.І.

Методичні рекомендації, 2017

Методичні рекомендації присвячено розгляду питань теоретико-прикладного характеру, які стосуються психологічної травми. Проаналізовано її види, чинники та реакції, які вона викликає. Надано методичні рекомендації щодо подолання дитячої психотравми. В основу методичних рекомендацій покладено праці вітчизняних та зарубіжних психологів, які займалися дослідженням цієї проблеми.

/Files/images/_2018_5/14712.jpgКОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ШКОЛЯРІВ «БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР»

Автори: Богданов С.О., Гніда, Т.Б., Залеська О.В., Лунченко Н. В., Панок В.Г., Соловйова В.В. Навчально-методичний посібник, 2017

У навчально-методичному посібнику представлена корекційно-розвиткова програма, мета якої - підвищення стійкості до переживання наслідків стресу дошкільнятами і школярами після психотравматичних подій. Суттєвою перевагою програми є корисність її застосування навіть через рік після травматичної події. Три основні складники програми спрямовані безпосередньо на дітей, на батьків і на педагогів. Пропонована програма побудована як на науково обґрунтованих рекомендаціях, визнаних на міжнародному рівні, так і на практичному досвіді роботи авторів з дошкільнятами, школярами, їхніми батьками і вчителями, які перебували в зоні військового конфлікту.

/Files/images/_2018_3/36965.jpgПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ / СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ДІТЕЙ В ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Заг. ред. Чернобровкін В.М., Панок В.Г. Навчально-методичний посібник, 2017

Навчально-методичний посібник з питань розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей, основних проявів стресу в дітей та дорослих, створення безпечного середовища у класі, психологічної підтримки вчителів призначено для використання в навчальному процесі системи післядипломної освіти педагогічних кадрів, вищих педагогічних навчальних закладах. Матеріали посібника містять науково-теоретичну частину, що складається з 11-ти модулів, і практичну частину у вигляді програми тренінгів по кожному модулю та алгоритм з перенаправлення дитини до психолога чи іншого спеціаліста в разі потреби. Посібник містить рекомендовану літературу для педагогів, глосарій понять з питань життєстійкості / стресостійкості, які можуть бути використані в шкільній практиці.

Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби (За загальною редакцією В.Г. Панка) УНМЦ ППіСР
Кращі практики психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій і збройних конфліктів, надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства та торгівлі людьми
Наскрізна програма з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій»
Рекомендації щодо онлайн-безпеки для педагогічних працівників
Кiлькiсть переглядiв: 2765