Дошкільна освіта

Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 4)


Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:
- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;
- визначення змісту дошкільної освіти. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст.2)

Завданнями дошкільної освіти є:
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї. (Закон України "Про дошкільну освіту" Ст. 7)

/Files/images/76122389_72560422_24.gif

Науково-практичний вебсемінар у межах Школи педагогічної майстерності вихователів, вихователів-методистів ЗДО за темою «Розвиток професійної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти в умовах упровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти»
Перелік навчальної літератури, програм, рекомендованої МОН України для використання у закладах дошкільної освіти
Веб-консультація для педагогічних працівників закладів ЗДО Харківської області за темою «Виконання програм із дошкільної освіти в умовах воєнного стану»
Нормативно-правова база
Прийом дітей до закладів дошкільної освіти
Забезпечення наступності у роботі закладів дошкільної та загальної середньої освіти
Методичні рекомендації для вихователів та вихователів-методистів
Використання інноваційних педагогічних технологій у закладах дошкільної освіти
Здоров'язберігаючі технології в закладах дошкільної освіти
Методичні заходи
Заходи з дітьми
Робота з батьками
Кiлькiсть переглядiв: 2294